www.turkishtextilefair.com web sitesi, ticari unvanı “NACAR REKLAM PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’ ne” aittir ve bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır.

Şirket tarafından sağlanan internet sitesi, bundan böyle “hizmet” olarak anılacaktır. Bahsi geçecek şartlar internet sitesinin ne şekilde ve hangi koşullarda kullanılacağını belirler.

Bu metinde kullanılan "kullanıcı" terimi, siteyi üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir

1-Yukarıda bahsi geçen hizmet, kullanıcıya aşağıdakileri yapabilme olanağı sağlar:

  • a)Bir ticari faaliyette bulunmayan şahıs veya ticari faaliyette bulunan şirket ya da işyeri sahibi gerçek bir şahıs, bundan böyle birlikte “işletmeler” olarak anılacaktır.
  • b) O kurumun veya gerçek şahsın adını veya yürüttüğü faaliyeti veya kayıtlı işyeri merkezini anahtar kelimeler olarak kullanmak ya da kurumun veya şahsın bulunduğu şehri, bölgeyi, iletişim bilgileri ve adresi yazmak suretiyle üye ol seçeneği ile kayıt başvurusunda bulunabilir. “İşletmeler’’ gerekli şartları taşıyorsa şirketin veri tabanındaki işletmelere dâhil olmak için (daha açık belirtmek gerekirse; isim veya işletme ismi, faaliyet ve şirket merkezi, ücretsiz veya ücretli üyelik seçimi yaparak) üye ol seçeneği ile kayıt başvurusu yapabilir.
  • c) Üye ol seçeneği ile kayıt başvurusu yapan “işletmeler” en geç üç (3) iş günü içerisinde “şirket” tarafından gerekli onaydan sonra üyeliği gerçekleşir ve bilgileri yayınlanır.
  • d)“İşletmeler” giriş yap butonundan şifreyle siteye giriş yapıp, sitedeki talep başvurularını sınırsız görebilir ve talepte bulunan kişilerin e-mail vb. iletişim bilgilerine ulaşıp iletişime geçebilir ve ticari faaliyette bulunabilir.

2-Bu internet sitesi, şirketin mülkiyetindedir.

İnternet sitesinde görünen veya internet sitesi ziyaretçileri tarafından kullanılan hizmet ve içerik (veriler, veri tabanları, yazılım, fotoğraflar, videolar, bilgiler, logolar, ayırıcı işaretler de dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kesinlikle yalnızca kişisel kullanım için tasarlanmıştır ve tümü fikir ve sanat eserleri ve ticari markalar mevzuatı kapsamında korunmaktadır. İnternet sitesinde yer alan söz konusu bilgi ve veriler, kullanıcının bunları kullanma yetkisine sahip olduğu veya bunları kullanma yetkisinin kullanıcıya devredildiği anlamına gelmez. Hizmet ve/veya içeriğin herhangi bir şekilde kısmen ya da tamamen kopyalanması, yeniden üretilmesi, sunulması, adapte edilmesi, değiştirilmesi, yayınlanması ve dağıtılması, içerik şirkete veya üçüncü bir tarafa ait olsa da yasaktır. Ayrıca, internet sitesinde veya ilgili haritalarda görünen telif haklarını, ticari markaları veya fotoğrafları değiştirmek ve/veya silmek de yasaktır. Daha açık belirtmek gerekirse, bu kullanım şartlarını kabul etmiş kullanıcılar tarafından gönderilen verilerle ilgili olarak, kullanıcılar bu tip verilerin www.turkishtextilefair.com  paylaşılmasına internet sitesine izin verirler. Söz konusu verileri paylaşan kullanıcılar, bu verilerin kendi eserleri olduklarını veya bunları www.tradeey.com internet sitesine göndermek için yasal lehtarlarından izin aldıklarını ve veriler üzerindeki fikri mülkiyet haklarını veya telif haklarını hiçbir şekilde ihlal etmediklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şirket, bu veriler üzerindeki herhangi bir hakkın ihlal edilmesinden sorumlu tutulamayacaktır; bu tür sorumluluklar, tek başına ve münhasıran verileri gönderen kullanıcıya aittir.

3-İçerik ve hizmet “olduğu gibi” sağlanmıştır.

Şirket; bilgilerin erişilebilirliği, bütünlüğü, geçerliliği ve eksiksizliğinden sorumlu değildir. Bir adresten diğerine veya bir adresten bir ilgi alanına yönlendirme uygulaması, bir algoritma sonucudur; mümkün olan en kısa yol olmayabilir. Şirket, kullanıcının bu internet sitesinde bulunan veya bu internet sitesi aracılığıyla ulaşılabilir hale gelen bilgiler temelinde verdiği kararlardan sorumlu değildir.

4-Her kullanıcı, kendi kişisel donanımı ve yazılımını virüslere karşı korumaktan sorumludur.

5-Kullanıcılar, hizmete dair herhangi bir içerik veya iletişim sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal etmemekle yükümlüdür

Şirket bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

6-Şirket, hizmetin kesintiler olmaksızın daima ulaşılabilir olacağını ve sorunsuz bir şekilde ve aksamadan çalışacağını garanti etmemektedir.

Kesintiler, özellikle de internetin veya internet sitesinin erişilebilir olmaması ya da hizmetin geçici olarak kesintiye uğraması durumunda, şirketin kontrol edemediği teknik koşullardan kaynaklanabilir. Kesintiler, bakım veya güncelleme işleri yürütülürken de söz konusudur. Kullanıcı, mümkünse çalışma saatleri dışında gerçekleştirilen bu tür işleri kabul ettiğini beyan eder. Hizmetin bu şekilde geçici olarak erişilmez olması, bir arıza veya hata değildir. Şirket, kullanıcının hizmet, bilgi ve bu internet sitesinin kullanımı ve/veya erişilmezliği nedeniyle maruz kaldığı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

7- www.turkishtextilefair.com üçüncü kişilerce kontrol edilen diğer internet sitelerine bağlantılar içerebilir.

Bu bağlantılar, kullanıcıların yararlanması amacıyla sunulmuştur; şirketin bu internet sayfalarını desteklediği veya içeriklerini kabul ettiği anlamına gelmez. Kullanıcının bu bağlantıları kullanmayı tercih etmesi durumunda, şirketin internet sayfasından ayrıldığını ve şirketin üçüncü kişilere ait internet sayfaları üzerinde hiçbir kontrolü olmadığını bilmelidir. Bu nedenle şirket, bu bağlantılar ile yönlendirilen üçüncü kişi internet sayfalarının içeriğinden, yine üçüncü kişi internet sayfaları ziyaret sırasında kullanıcı tarafından verilecek bilgilerin gizliliğinin korunmasından veya kullanıcının maruz kalabileceği herhangi bir mali ya da başka türde zarardan veya kayıptan hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. Bu hükümler, üçüncü kişi internet sayfaları için geçerli değildir. Kullanıcı, dikkatli davranmalı ve ziyaret ettiği internet sayfalarının kullanım şartları hakkında bilgi edinmelidir.

8-Şirketin kurum ve işletmelere dair veri tabanına dâhil olmak isteyen kullanıcıların kişisel bilgileri, kişisel verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak, hizmetin sağlanması, şirket ürünleri ve hizmetlerinin tanıtılması amacıyla (toplama, girme, düzenleme, kaydetme de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) işleme alınacaktır. Söz konusu kullanıcılar tarafından hizmetin kullanılması, bilgilerinin hizmet bağlamında işlenmesi için şirkete yetki verdikleri anlamına gelmektedir

Şirket kullanıcılar tarafından bu kapsamda sağlanan bilgileri veri tabanına kaydetmek ve/veya hizmet kapsamında diğer kullanıcılar ile paylaşmak konusunda tek başına karar alma yetkisine sahiptir. Şirketin kullanıcılar tarafından sunulan bilgileri hizmet kapsamında www.turkishtextilefair.com  üzerinden yayınlayıp yayınlamayacağı veya hangi sürelerde yayına alacağı yine şirketin tasarrufundadır. Bu anlamda veri paylaşımı kullanıcılara şirketten herhangi bir talep hakkı doğurmaz.

9-Kullanıcılar www.turkishtextilefair.com sitesinde duyurulacak iletişim yolları kanalıyla şirket ile iletişime geçebilirler

Kullanıcı, bahsi geçen iletişim yöntemlerini kullanarak, şirketin veri tabanında sakladığı kişisel verilerini doğrulayabilir ve şirketten bu verileri düzeltmesini, değiştirmesini veya silmesini talep edebilir. Kullanıcı şirketin veri tabanından silinmek istiyorsa, yine duyurulacak iletişim yolları kanalıyla şirketin veri tabanından silinmeyi talep ettiğini bildiren imzalı bir dilekçe göndermelidir. Aksi takdirde, şirket kullanıcıdan şirketin veri tabanından silinmesini talep ettiği imzalı bir dilekçe almamışsa, şirket kullanıcının kişisel bilgilerini hizmet bağlamında ve tanıtım mesajları göndermek amacıyla muhafaza etme hakkını elinde tutar.

10-Şirket (tek başına ve/veya uzmanlaşmış üçüncü şahıs şirketleri ile iş birliği içinde), tanımlama bilgilerinin , web işaretçilerinin kullanılması vb. de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ziyaretçi sayısını tespit etmek, istatistikler çıkarmak ve internet sitesinin işlevselliğini artırmak adına bilgiler toplar.

İnternet sitesine yapılan bir ziyaret sırasında, kullanıcının ziyaret ettiği sayfalar ve bu sayfalarda bulunması mümkün her türlü tanımlama bilgisi kullanıcının bilgisayarına yüklenir. Tanımlama bilgileri, internet sitesi ziyaretçilerinin bilgisayarlarını sunucuya tanıtan metin dosyalarıdır. Bu tanımlama bilgileri, yalnızca elektronik iletişim ağı aracılığıyla iletişim kurmak veya iletişimi kolaylaştırmak ya da gerekli olduğunda kullanıcının talep ettiği hizmeti sunmak amacıyla kullanıcının bilgisayarına yüklenir.

Hizmet kullanıcısı www.turkishtextilefair.com  internet sitesindeki bazı hizmetlerde bulunan tanımlama bilgilerinin kullanımı için kendisini uyarır veya tanımlama bilgilerinin kullanımını tamamen engelleyecek şekilde ayarlayabilir.

11-Bu internet sitesinde sunulan hizmet, bilgi, haritalar, fotoğraflar, videolar da dâhil olmak üzere internet sitesinde yayınlanan içerik kullanıcıların vermiş ve üyelik başvuru sırasında yaptığı yüklemelerden oluşmaktadır. Fotoğraf ve Videoların görsel kalite, hizmet ve bilgilerin doğruluğundan şirketin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12-Kullanıcılar, internet sitesine ve hizmete erişimden sorumludur; internet sitesini meşru maksatlar için ve ahlak kuralları çerçevesinde kullanmalıdır. Kullanıcıların internet sitesinin veri tabanına doğrudan erişim amaçlı her türlü kullanımları yasaktır.

Örneğin, kişisel veya profesyonel kullanım amacıyla otomatik veri alma yazılımı kullanmalarına izin verilmez. Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. Şirket, bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

13-Şirket, internet sitesi, sahibi veya yöneticilerinin; site içerisinde yayınlanan işletmeler ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

14-Şirket, site üzerindeki bilgilere dayalı yapılan ticari anlaşmalarda taraflara kesinlikle garanti veya güvence vermemektedir.

15- www.turkishtextilefair.com  sitesi içerisinde yayınlanan işletmelerin iletişim ve genel bilgileri hiçbir şekilde herhangi (resmi veya gayri resmi) bir konuyla ilgili kullanılmak üzere resmi bir kuruluşun, işletmenin bağlı olduğu mesleki oda veya kurumun vereceği bilgi/belge yerine geçmez ve resmi hiçbir geçerliliği yoktur.

16-Şirket yayınlan bilgilerin güncelliğini garanti etmez, doğruluk, tamlık ve kullanırlığını değerlendirmek yalnızca kullanıcının sorumluluğundadır.

17-Yayınlanan işletmelerin ticari faaliyetleri esnasında müşteri ilişkileri veya satış pazarlama usulleri ile herhangi bir ödeme, tahsilat, satış işlemi teknik olarak şirketimizi ve www.turkishtextilefair.com  hiçbir surette bağlamamakta/ilgilendirmemektedir.

18-Şirket, hizmet kullanım şartları üzerinde değişiklikler veya ilaveler yapma hakkına sahiptir

Yapılan her türlü değişiklikleri www.turkishtextilefair.com internet sitesinde duyurulacaktır.

19-Hizmet kullanımı, işbu kullanım şatlarının koşulsuz kabul edilmesini gerektirir.

20-İşbu kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar, münhasıran Türk hukukuna tabidir ve yargı yetkisine İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri sahiptir.

Sitemizde ve uygulamamızda çerezler kullanılmaktadır. Buradan İnceleyebilirsiniz..